mustafaalpaslan
kimdir?

Dr. Mustafa Alpaslan;


1963 yılında, Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şefaatli’de tamamladı. Ankara Maliye ve Meslek Lisesi’ni 1980 yılında bitirdi. Sırasıyla, Ankara Defterdarlığı, Gelir Müdürlüğü, Polatlı Malmüdürlüğü’nde Maliye Memurluğu görevinde bulundu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde öğrenime başladı. Daha sonra, İzmir Defterdarlığı, Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğüne tayin oldu. 1984 yılında bu fakültenin Maliye bölümünden mezun oldu.


1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. 1987 yılında “Türkiye’de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesi” konulu tezi ile “Bilim Uzmanı”, yüksek lisans derecesi aldı.

Memuriyet hayatından 1991 yılında kendi isteğiyle ayrılarak bir yeminli mali müşavirlik şirketinde çalışmaya başlayarak özel sektöre geçmiş ve 1993 yılında SMMM unvanını aldı. Bu dönemde Prof. Dr. Burhan CEYHAN ve Osman ERTÖRER ile yakın çalışma olanağı buldu.

1996 yılında doktora çalışmasına başladı. Doktora çalışmasını ise 2003 yılında tamamlayarak, “Türk Gelir Vergisi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında, Gelirin Tanımı, Gelir Vergisi Düzenlemeleri ve Vergi Denetimi Etkinliği” isimli çalışmasıyla “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Halen İzmir’de müstakil olarak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Yayınlanmış çok sayıda makale ve çalışması bulunmaktadır.

1963 yılında, Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şefaatli’de tamamladı.

Ankara Maliye ve Meslek Lisesi’ni 1980 yılında bitirdi. Sırasıyla, Ankara Defterdarlığı, Gelir Müdürlüğü, Polatlı Malmüdürlüğü’nde Maliye Memurluğu görevinde bulundu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde öğrenime başladı. Daha sonra, İzmir Defterdarlığı, Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğüne tayin oldu. 1984 yılında bu fakültenin Maliye bölümünden mezun oldu.

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. 1987 yılında “Türkiye’de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesi” konulu tezi ile “Bilim Uzmanı”, yüksek lisans derecesi aldı.

Memuriyet hayatından 1991 yılında kendi isteğiyle ayrılarak bir yeminli mali müşavirlik şirketinde çalışmaya başlayarak özel sektöre geçmiş ve 1993 yılında SMMM unvanını aldı. Bu dönemde Prof. Dr. Burhan CEYHAN ve Osman ERTÖRER ile yakın çalışma olanağı buldu.

1996 yılında doktora çalışmasına başladı. Doktora çalışmasını ise 2003 yılında tamamlayarak, “Türk Gelir Vergisi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında, Gelirin Tanımı, Gelir Vergisi Düzenlemeleri ve Vergi Denetimi Etkinliği” isimli çalışmasıyla “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Halen İzmir’de müstakil olarak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Yayınlanmış çok sayıda makale ve çalışması bulunmaktadır.