Mali Hukuk

  • Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
  • Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili
  • Yabancı sermaye ve yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık
  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinleri ve mülk edinmeleri hususunda karsılaştıkları sorunlara ilişkin hukuki destek sağlanması
  • Şirket Değerlemelerinin veya sahip olduğu kıymetlerin değerlemelerinin yapılması
  • Anonim şirketlerin, genel kurulları, sermaye artırımları, sermaye azaltımları, ana sözleşme tadilleri ve bu konularda karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlanması
  • Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılastıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
  • Şahıs ve sermaye şirketlerinin iç yapılanması ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili hukuki destek verilmesi
  • Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hukuki hizmet verilmesi
  • Şirketlerin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları çeşitli sözleşmelerin hazırlanması