PROF. DR. MUSTAFA SAKAL

Yönetim Kurulu Başkanı

1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. “Türkiye’de 1980 Sonrası İç Kamu Borçlarının Gelişimi Ve Sonuçları”, DEÜSBE İzmir 1989 isimli teziyle yüksek lisans, Politik Karar Alma Sürecinde Bürokrasi Bütçe Büyüklüğü İlişkisi”, DEÜSBE Maliye Anabilim Dalı, İzmir 1995 isimli teziyle doktora eğitimlerini de aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı.

1999-2000 yılları arasında ABD’de George Mason Üniversitesi, Center for Study of Public Choice’de misafir araştırmacı olarak çalıştı.

2001-2003 akademik yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde görev yaptı.1998 yılında “Anayasal Bütçe Reformunun Esasları” adlı çalışma ile “1998 Yılı Milliyet Gazetesi Ekonomi Dalında Birincili Ödülü” almaya hak kazandı. İngilizce Fransızca bilmektedir. Maliye politikası, bütçe ve kamu finansmanı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Halen Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Dekan olarak görev yapmaktadır.

DR. SUPHİ VARIM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1960 İzmir doğumludur. Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde kamu yönetimi dalında lisans, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ekonomi dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır.

İzmir Ticaret Odasında ekonomi uzmanı, araştırma müdürü, dış ekonomik ilişkiler müdürü, genel sekreter yardımcısı ve genel sekreter olarak görev yapmıştır. Ege Sanayici ve İşadamları Derneği’nde danışman olarak görev almıştır. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve uluslararası ticaret dersi vermiştir.

Türkiye’deki çeşitli meslek kuruluşlarının ve çok ortaklı şirketlerin KOBİ geliştirme projelerinin danışmanlığını yapmıştır. Biyoteknoloji, enerji, sanal ortamda eğitim ve bilgi teknolojileri, sanal ortamda gayrimenkul pazarlama alanlarında çeşitli projelerin ar-ge ve inovasyon ve kümeleşme danışmanlığını yürütmüştür.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın KOBİ’lere yönelik eğitim ve girişimcilik geliştirme projesinde ulusal proje koordinatörü olarak çalışmıştır. Dünya Bankası’nın yine KOBİ’lere yönelik yönetim danışmanlığı programını tamamlamıştır.

KOBİ’lerin geliştirilmesi konusunda görev aldığı uluslararası projelerde Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, İsviçre, İngiltere, Yunanistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’da araştırma çalışmaları yapmıştır.

Halen serbest yönetim danışmanı olarak çalışmaktadır.

Ekonomi politikası, strateji, yenilik, araştırma ve geliştirme, yönetim ve iş geliştirme konularında çeşitli bilimsel ve popüler makaleleri ve ‘Seçim Ekonomisi’ adlı bir kitabı vardır.

DR. Mustafa ALPASLAN

Sayman

1963 yılında, Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şefaatli’de tamamladı.

Ankara Maliye ve Meslek Lisesi’ni 1980 yılında bitirdi. Sırasıyla, Ankara Defterdarlığı, Gelir Müdürlüğü, Polatlı Malmüdürlüğü’nde Maliye Memurluğu görevinde bulundu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde öğrenime başladı. Daha sonra, İzmir Defterdarlığı, Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğüne tayin oldu. 1984 yılında bu fakültenin Maliye bölümünden mezun oldu.

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. 1987 yılında “Türkiye’de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesi” konulu tezi ile “Bilim Uzmanı”, yüksek lisans derecesi aldı.

Memuriyet hayatından 1991 yılında kendi isteğiyle ayrılarak bir yeminli mali müşavirlik şirketinde çalışmaya başlayarak özel sektöre geçmiş ve 1993 yılında SMMM unvanını aldı. Bu dönemde Prof. Dr. Burhan CEYHAN ve Osman ERTÖRER ile yakın çalışma olanağı buldu.

1996 yılında doktora çalışmasına başladı. Doktora çalışmasını ise 2003 yılında tamamlayarak, “Türk Gelir Vergisi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında, Gelirin Tanımı, Gelir Vergisi Düzenlemeleri ve Vergi Denetimi Etkinliği” isimli çalışmasıyla “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Halen İzmir’de müstakil olarak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Yayınlanmış çok sayıda makale ve çalışması bulunmaktadır.

1963 yılında, Yozgat’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şefaatli’de tamamladı.

Ankara Maliye ve Meslek Lisesi’ni 1980 yılında bitirdi. Sırasıyla, Ankara Defterdarlığı, Gelir Müdürlüğü, Polatlı Malmüdürlüğü’nde Maliye Memurluğu görevinde bulundu. 1980 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde öğrenime başladı. Daha sonra, İzmir Defterdarlığı, Basmane Vergi Dairesi Müdürlüğüne tayin oldu. 1984 yılında bu fakültenin Maliye bölümünden mezun oldu.

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans çalışmasına başladı. 1987 yılında “Türkiye’de Yabancı Sermayenin Vergilendirilmesi” konulu tezi ile “Bilim Uzmanı”, yüksek lisans derecesi aldı.

Memuriyet hayatından 1991 yılında kendi isteğiyle ayrılarak bir yeminli mali müşavirlik şirketinde çalışmaya başlayarak özel sektöre geçmiş ve 1993 yılında SMMM unvanını aldı. Bu dönemde Prof. Dr. Burhan CEYHAN ve Osman ERTÖRER ile yakın çalışma olanağı buldu.

1996 yılında doktora çalışmasına başladı. Doktora çalışmasını ise 2003 yılında tamamlayarak, “Türk Gelir Vergisi Sisteminin Yeniden Yapılandırılmasında, Gelirin Tanımı, Gelir Vergisi Düzenlemeleri ve Vergi Denetimi Etkinliği” isimli çalışmasıyla “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Halen İzmir’de müstakil olarak, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik hizmetleri vermektedir.

Yayınlanmış çok sayıda makale ve çalışması bulunmaktadır.

DOÇ. DR. HAKAN AY

Yönetim Kurulu Üyesi

İzmir’de doğdu. İlk, orta öğreniminden sonra lise eğitimini 1982 yılında İzmir Atatürk Lisesi’nde, Yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde 1982-1986 döneminde tamamladı.

1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı ve 1989 yılında tamamladı. 1987-1990 yılları arasında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğinde Kontrolör olarak çalıştı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Doktora eğitimini yine D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalında “Vergi Politikalarının Uygulanmasında Ekonomik Çıkar Gruplarının Rolü –Türkiye Örneği-” konulu tez ile tamamladi.

1996 yılında D.E.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Maliye Teorisi Ana Bilim Dalına Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent Doktor olarak atandı. 11.09.1999-31.08.2000 döneminde (ABD) George Mason Üniversitesi James Buchanan Public Choise Center’da Ziyaretçi Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. 22.04.1999-09.04.2003 döneminde Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

04.12.2002 tarihinde DEÜ-ATMER (Avrupa Topluluğu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2010 dan itibaren yeni adıyla Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdür Yardımcılığına atanmış olup halen bu görevi sürdürmektedir. Kamu Maliyesi, Tarihi Mali Sistemler ve Osmanlı Maliyesi, Avrupa Birliği Mali Yapisi, Vergi Politikaları Baskı Gruplari adlı kitaplarından başka başta e-Tebligat e-Haciz (ortak yazarli) kitap ve bölüm içi kitap yazarliklari ile cok sayida makale çalışmaları mevcuttur.HARUN REŞİT TOKCAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Harun Reşit TOKCAN, 1972 yılında, Almanya-Cella’da doğdu. İlk okulu K.Yaka Faik Muhiddin Adam , orta okulu Balçova Lisesi Orta Bölümde tamamladı. Lise eğitimini İzmir Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi “MUHASEBE BÖLÜMÜNDE” 1989 yılında bitirdi. Muğla Üniversitesi, İİBF, “İŞLETME” 1993 yılında bitirdikten sonra, Gaziantep Üniversitesi, FEF, Eğitim Bilimleri, ‘’ÖĞRETMENLİK FORMASYONU PROĞRAMI’’ nı 1994 yılında tamamladı.

1998 yılında S.M.Mali Müşavirlik ruhsatı alarak meslek yaşamına başlamış olup 2005 yılına dek müstakil olarak, serbest ofisinde Müşavirlik Hizmeti vermiş, daha sonra bağımlı olarak Özel Hastane, Mobilya İmalatı sektörlerinde, Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerini, özel sektörde yürütmüştür. SPK Bağımsız Lisanslama Sınavına girmekte olup, SPK Mevzuatı ve UFRS Alanlarında, ve halen KOBİ’ler de DENETİM çalışmalarını da fiilen yürütmektedir..

Dr.Mustafa ALPASLAN ile birlikte yazı, makale, inceleme ve pek çok araştırmaları yer aldığı makaleleri, İzmir SMMM odası e-bülten ve dayanışma Dergisi, www.muhasebetr, Maliye Postası, Yaklaşım Dergisi, Lebib Yalkın Mevzuat Dergilerinde çok sayıda çalışmaları yayınlanmıştır. . Halen İzmir’de Dr.Mustafa ALPASLAN ile birlikte Bilanço&Mizan SMMM Ltd.Şti çatısı altında Serbest Müşavirlik Hizmeti vermeye devam etmektedir.Harun Reşit TOKCAN evli ve bir çocuğu bulunmaktadır.

EDA KAYA

Genel Sekreter

1988 yılında İzmir’de doğdu.
İlköğretimini, Şehit Üsteğmen Sadullah Sever İlköğretim Okulu’nda tamamladı.
Lise 
öğrenimini, Hayrettin Duran Lisesinde tamamlayarak 2006 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümünde üniversite hayatına başlayarak 2010 yılında mezun oldu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını yapmıştır.

2012 yılında SMMM stajını kazanarak mali müşavir olma yolunda ilk adımını attı. Stajını serbest muhasebeci mali müşavir olan Dr. Mustafa Alpaslan’ın yanında tamamlamıştır. 2016 yılında mali müşavirlik ruhsatını almaya hak kazanmıştır.

Bu çalışma dönemi boyunca başta muhasebe, vergi ve iş hukuku alanında farklı şehirlerde eğitim ve seminerlere katıldı. Çeşitli muhasebe ve vergi ile ilgili dergilerde, internet sitelerinde makaleleri yayınlanmıştır. Ayrıca, Doç. Dr. Hakan AY ve Dr. Mustafa ALPASLAN ile ortak olarak “Kamu Alacaklarının Takibinde E-Haciz Uygulamaları”, ve “Vergi Uygulamalarında E-Tebligat ve E-Haciz” isimli 2 adet ve ayrıca Dr. Mustafa ALPASLAN ile birlikte “Vergi Uygulamasında Zamanaşımı” isimli yayınlanmış kitapları ve son olarak yüksek lisans tez çalışması olan “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-Beyan Uygulamalarındaki Mesleki Sorumlulukları” isimli yayınlanmış kitabı mevcuttur.