GÜNCEL MEVZUAT


SGK Duyuru - Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (05.12.2023)

2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri (05.12.2023)

Bazı İllerde Mücbir Sebep Hali ve 7440 Sayılı Kanuna Göre Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (04.12.2023)

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (30.11.2023)

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla Değiştirilmesi ve Banka Kartları ile Ödeme İmkânlarının Artırılması Amacıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (30.11.2023)

Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü Yayımlandı (30.11.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.11.2023)

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı (29.11.2023)

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun (29.11.2023)

KÜMİ FRS'nin Uygulama Kapsamına İlişkin Karar Ağacı (28.11.2023)

SGK Genel Yazı - 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik (28.11.2023)

SGK Genel Yazı - Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri (28.11.2023)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 83) (28.11.2023)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2023/1) (28.11.2023)

T.C. Ticaret Bakanlığı: Yeni Kararlar Hakkında Duyuru (26.11.2023)

RESMİ GAZETE DÜZELTME: 24/11/2023 Tarihli ve 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili (26.11.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) (25.11.2023)

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887) (25.11.2023)

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Güncellenmiştir. (25.11.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) (25.11.2023)

SGK Genel Yazı - 5510 Sayılı Kanun'a Eklenen Geçici 98'inci Madde (24.11.2023)

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846) Yayımlanmıştır. (24.11.2023)

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru (24.11.2023)

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması Hakkında Açıklama (23.11.2023)

Geçici İş İlişkisinin Olmadığı Durumlarda İşçiler Asıl İşverenin Dosyası Üzerinden SGK'ya Bildirilecektir (23.11.2023)

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarlarının Kontrolü Hakkında Genel Yazı (22.11.2023)

GİB DUYURU: Yükseköğretim Öğrencilerine Yönelik "Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği" Kapsamında Düzenlenecek Elektronik Faturalar Hakkında Duyuru (21.11.2023)

SGK Önemli Duyuru: "07-Puantaj Kayıtları" Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi (20.11.2023)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803) (18.11.2023)

KGK: Güncel Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Kamuoyu Görüşüne Açıldı (15.11.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır (15.11.2023)

2023 Tecil Faizi Oranı Değişti (14.11.2023)

2023 Gecikme Zammı Oranı Değişti (14.11.2023)

Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Basın Duyurusu (09.11.2023)

2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (09.11.2023)

7471 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (09.11.2023)

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.11.2023)

SGK Genelgesi 2023/26 Yayınlandı (06.11.2023)

Geriye Yönelik Teşvik Alacakları İçin Kanuni Faiz Ödenmektedir (31.10.2023)

Kur Farkı Zararlarının Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Hesaplamalarında Dikkate Alınmamasına İlişkin Süre Uzatıldı (31.10.2023)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.10.2023)

SGK Duyuru: Deprem Bölgesindeki İşveren ve Sigortalılarımızın 7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yapılandırma Başvuru Süreleri (30.10.2023)

SGK: Deprem Bölgesinde Erteleme Suresince İşyeri Bildirgesinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanmayacak (30.10.2023)

Yurt Dışında Çalıştırılan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları (23.10.2023)

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (21.10.2023)

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı (18.10.2023)

SGK Genel Yazı: 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesi Kapsamında Kanuni Faiz Hesaplanması (17.10.2023)

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (10.10.2023)

GİB DUYURU: Yeniden Değerleme Oranıyla İlgili Haberlere İlişkin Açıklama (10.10.2023)

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64 Yayınlandı (09.10.2023)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.10.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 553) (07.10.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 552) (07.10.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 551) (07.10.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550) (07.10.2023)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 549) (07.10.2023)

01.10.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranları (KVK 32. Madde) (06.10.2023)

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Sıra No: 1) (05.10.2023)

E-Beyanname Duyuru: GEKAP Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler (04.10.2023)

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.10.2023)

E-Beyanname 2 Önemli Duyuru (02.10.2023)

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi Hakkında Duyuru (28.09.2023)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik (26.09.2023)

SGK Genel Yazı: Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi 5 Puanlık Prim İndirimi (22.09.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47) (07.09.2023)

SGK Genelgesi 2023/25 Yayınlandı - Asgari Ücret Desteği (06.09.2023)

Önemli: Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Değişiklik (06.09.2023)

GİB: Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Önemli Açıklama (05.09.2023)

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti (01.09.2023)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) (31.08.2023)

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.08.2023)

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.08.2023)

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru (29.08.2023)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (24.08.2023)

SGK Genel Yazı: Yapı Birim Maliyetleri (24.08.2023)

Son Dakika: VUK Sirküler 160 Yayınlandı (22.08.2023)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin/Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Ertelenmesi (18.08.2023)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri ile Gaziantep İli Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı (14.08.2023)

7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun Sağladığı İmkanlardan Yararlanmak için Son Tarih 31 Ağustos 2023 (14.08.2023)

SGK: Yapılandırma Ödeme Sürelerine İlişkin Önemli Duyuru (11.08.2023)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4) (09.08.2023)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 47) (Taslak) (08.08.2023)

VUK Sirküler 159 Yayınlandı (04.08.2023)

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Bazı İllerdeki Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7470) (04.08.2023)

Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7449) (02.08.2023)

VUK Sirküler / 158 (31.07.2023)

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılan Borçların Peşin ve İlk 2 Taksiti ile Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Gelir Vergisinin 2. Taksitinin Ödenmesi İçin Son Gün 31 Temmuz 2023 (31.07.2023)

SGK: Kuruma Olan Borçların Son Ödeme Tarihinin Uzatılması (31.07.2023)

Kurumların 30 Haziran 2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası (31.07.2023)

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İli Nurdağı ve İslahiye İlçelerinde 7256 ve 7326 Sayılı SGK Yapılandırma Taksitlerinde Düzenleme Yapıldı (31.07.2023)

6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Nedeniyle Bölgesel Kriz Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7410) (29.07.2023)

İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7409) (29.07.2023)

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408) (29.07.2023)

Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında (28.07.2023)

7456 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) (28.07.2023)

5510 sayılı Kanunun 4’üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendi (BAĞ-KUR) Kapsamında Sigortalı Olup 7440 sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmaya Taksitli Olarak Müracaat Eden Sigortalılara İlişkin Duyuru (28.07.2023)

6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İlleri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde Devam Eden Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik... (27.07.2023)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru (27.07.2023)

SGK Genelgesi 2023/24 – 5510 sayılı Kanunun Geçici 94 üncü Maddesi (26.07.2023)

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Hk. Maliye Genelgesi (21.07.2023)


PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 83407